Novosti

18.05.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2020. godine

U martu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 16,6% (neto težina veća za 25,7%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je rast.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 13,8% (neto težina veća za 9,3%). Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju u odnosu na prethodni mjesec, dok kod svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine manji je za 13,6% (neto težina manja za 12,8%).

U periodu od januara do marta 2020. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 7 732 goveda odnosno 19,3% više u odnosu na isti period 2019. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i živine, dok kod svinja pad.

Saopštenje


.