Novosti

18.05.2020
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2019. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2019. godine.

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2019. godini iznosio je 5 692. Od tog broja, 4 345 su poznati, a 1 347 nepoznati učinioci krivičnih djela.

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 099, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 1 985.

Saopštenje


.