Novosti

27.05.2020
Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2020. godine

U I kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori je izdato 27 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 6, dok se na pravne subjekte odnosi 21. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u I kvartalu 2020. godine predviđeno je građenje 97 stanova ukupne površine od 5 740 m².

Saopštenje


.