Novosti

15.06.2020
Indeksi potrošačkih cijena Maj 2020. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine u prosjeku su više za 0,1%. Potrošačke cijene u maju 2020. godine u odnosu na maj 2019. godine, u prosjeku su niže za 1,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: voća; povrća; hljeba i žitarica; mlijeka, sira i jaja; telefonske i telefaks opreme; farmaceutskih proizvoda. Potrošačke cijene u u periodu januar-maj 2020. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 0,1%.
 
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u maju 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (0,4%); Zdravlje (0,2%); Komunikacije (0,2%); Rekreacija i kultura (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,1%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,7%); Prevoz (-0,7%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale. 

Saopštenje


.