Novosti

29.06.2020
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Maj 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-maj 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 980,0 miliona eura, što ukazuje na pad od 15,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 133,1 miliona eura, a uvoz 846,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 14,3%, a uvoz manji za 15,7%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 15,5%.
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 34,2 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 25,4 mil. eura, Gvožđe i čelik – 5,8 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 188,8 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 51,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 38,5 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (31,8 mil. eura), Slovenija (18,2 mil. eura) i Mađarska (12,2 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (163,5 mil. eura), Kina (82,6 mil. eura) i Njemačka (77,4 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


.