Novosti

30.06.2020
Indeks prometa u trgovini na malo Maj 2020. godine

Promet robe u trgovini na malo u maju 2020. godine u odnosu na maj 2019. godine manji je za 20,1% u tekućim i 19,1% u stalnim cijenama.
 
Promet robe u trgovini na malo u maju 2020. godine u odnosu na april 2020. godine veći je za 13,3% u tekućim i 14,2% u stalnim cijenama.
 
Promet u trgovini na malo motornim gorivima u maju 2020. godine u odnosu na maj 2019. godine manji je za 34,3% u tekućim cijenama i 15,9% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na april 2020. godine veći za 39,0% u tekućim i 40,9% u stalnim cijenama.
 
Promet u trgovini na malo prehranom u maju 2020. godine u odnosu na maj 2019. godine manji je za 15,3% u tekućim i 16,6% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na april 2020. godine veći za 4,2% u tekućim i 4,6% u stalnim cijenama.
 
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u maju 2020. godine manji za 3,0% u odnosu na maj 2019. godine, dok je za 1,3% veći u odnosu na april 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u maju 2020. godine manji za 24,8% u odnosu na maj 2019. godine, dok je u odnosu na april 2020. godine veći za 40,1%. 

Saopštenje


.