Novosti

15.07.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2020. godine

U maju 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, manji je za 8,9% (dok neto težina veća je za 6,3%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 2,8% (neto težina veća je za 4,7%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec, dok kod ukupnog broja zaklanih svinja rast. Ukupan broj zaklane živine veći je za 15,4% (neto težina veća je za 15,4%).

U periodu od januara do maja 2020. godine bilježi se rast u klanju goveda. Zaklano je 12 396 goveda odnosno 8,6% više u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine rast.


.