Novosti

16.07.2020
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2020. godine

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori u junu 2020. godine u odnosu na maj iste godine bile su u prosjeku više za 0,5%.

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u junu 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile su u prosjeku niže za 0,5%.

Stopa rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u periodu januar-jun 2020. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 0,4%.


.