Novosti

29.07.2020
Indeks prometa u trgovini na malo Jun 2020. godine

Promet robe u trgovini na malo u junu 2020. godine u odnosu na jun 2019. godine manji je za 22,2% u tekućim i 21,8% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u junu 2020. godine u odnosu na maj 2020. godine veći je za 8,0% u tekućim i 7,8% u stalnim cijenama.


Promet u trgovini na malo motornim gorivima u junu 2020. godine u odnosu na jun 2019. godine manji je za 30,2% u tekućim cijenama i 14,4% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na maj 2020. godine veći za 17,5% u tekućim i 11,9% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo prehranom u junu 2020. godine u odnosu na jun 2019. godine manji je za 21,8% u tekućim i 23,4% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na maj 2020. godine veći za 6,9% u tekućim i 6,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u junu 2020. godine veći za 2,4% u odnosu na jun 2019. godine, dok je za 9,3% veći u odnosu na maj 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u junu 2020. godine manji za 24,7% u odnosu na jun 2019. godine, dok je u odnosu na maj 2020. godine veći za 7,5%.

Saopštenje


.