Novosti

30.09.2020
Indeks prometa u trgovini na malo Avgust 2020. godine

Promet robe u trgovini na malo u avgustu 2020. godine u odnosu na avgust 2019. godine manji je za 37,1% u tekućim i 36,6% u stalnim cijenama.

Promet robe u trgovini na malo u avgustu 2020. godine u odnosu na jul 2020. godine veći je za 4,5% u tekućim i stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo motornim gorivima u avgustu 2020. godine u odnosu na avgust 2019. godine manji je za 35,7% u tekućim cijenama i 24,9% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na jul 2020. godine veći za 0,2% u tekućim i manji za 0,4% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo prehranom u avgustu 2020. godine u odnosu na avgust 2019. godine manji je za 37,8% u tekućim i 38,8% u stalnim cijenama, dok je u odnosu na jul 2020. godine veći za 4,9% u tekućim i 4,8% u stalnim cijenama.

Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u avgustu 2020. godine manji za 9,4% u odnosu na avgust 2019. godine, dok je za 3,6% manji u odnosu na jul 2020. godine.

Promet u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima je u avgustu 2020. godine manji za 40,0% u odnosu na avgust 2019. godine, dok je u odnosu na jul 2020. godine veći za 6,5%.

Saopštenje


.