Novosti

20.10.2020
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2020. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2020. godine iznosila je 646,1 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 277,3 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 368,8 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u septembru 2020. godine, u odnosu na avgust 2020. godine, zabilježila je rast od 0,7%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u septembru 2020. godine u odnosu na avgust 2020. godine, zabilježili su pad od 0,04%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge,u odnosu na avgust 2020. godine, zabilježili rast od 1,2%.

Saopštenje

 


.