Novosti

28.10.2020
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji III Kvartal 2020. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2019. godine bilježi pad za 2,8%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2019. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 0,2%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 4,4% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 1,4%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u III kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2020. godine bilježi rast za 36,4%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 22,2%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 10,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 119,9%.

Saopštenje


.