Novosti

16.11.2020
Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2020. godine

U septembru 2020. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 6,0% (dok neto težina veća je za 15,7%). Kod ovaca se bilježi rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja pad. Kod ukupnog broja zaklane živine prisutan je pad.
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 15,3% (neto težina veća je za 6,8%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se rast u odnosu na prethodni mjesec. Rast je prisutan i kod ukupnog broja zaklane živine.
U periodu od januara do septembra 2020. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 22 441 goveda odnosno 2,8% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Pad u klanju za isti period je prisutan kod ovaca, svinja i živine.

Saopštenje


.