Novosti

25.11.2020
Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2020. godine

U III kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori je izdato 35 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 11, dok se na pravne subjekte odnosi 24. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u III kvartalu 2020. godine predviđeno je građenje 158 stanova ukupne površine od 8 213 m².

Saopštenje

 


.