Novosti

30.03.2021
Osnovne škole kraj školske 2019/2020. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje u Crnoj Gori u osnovnim školama na kraju školske 2019/2020. godine.

Osnovno obrazovanje na kraju školske 2019/2020. godine u osnovnim školama steklo je 6 985 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su završili osnovnu školu (6 985), 3 303 ili 47,3% su djevojčice, a 3 682 ili 52,7% su dječaci.

Saopštenje


.