Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

26.05.2021
Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2021. godine

U I kvartalu 2021. godine u Crnoj Gori izdato je 34 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 16, dok se na pravne subjekte odnosi 18. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u I kvartalu 2021. godine predviđeno je građenje 86 stanova, ukupne površine od 5 938 m².

Saopštenje


.