Korisnici materijalnih davanja, socijalne i dječije zaštite - Metodologije

Od 2015. godine podaci za ovo istraživanje prikupljaju se na osnovu godišnjeg Izvještaja o radu Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore koji se odnose na prosječan mjesečni broj nosilaca prava na. materijalno obezbjeđenje, dodatak na djecu, ličnu invalidninu i pomoć i njegu.

Izrada metodlogije je u toku.

 

Do 2015. godine koristile su se Metodologije dolje: 

Maloljetni korisnici socijalne zaštite

 47 KB

Punoljetni korisnici socijalne zaštite

 47 KB

 

.