Novosti

15.08.2019
Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2019. godine

U junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 1,7% (neto težina veća za 8,8%). Kod ovaca i svinja bilježi se pad u ukupnom broju u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Kod ukupnog broja zaklane živine primjetan je pad.
 
U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 6,4% (neto težina veća za 11,1%). Kod ukupnog broja zaklanih ovaca i svinja bilježi se pad u odnosu na prethodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je manji je za 4,6% (neto težina manja za 16,7%).
 

U periodu od januara do juna 2019. godine bilježi se pad u klanju goveda. Zaklano je 14 175 goveda odnosno 0,7% manje u odnosu na isti period 2018. godine. Rast u klanju za isti period je prisutan kod ovaca i svinja, dok kod živine pad. 

Saopštenje


.